Κυριακή, 2 Απριλίου 2023
Ώρα
Γήπεδο
Αγώνας
Σκόρ
12:00 μμ,
Ατσιποπούλου
ΕΝΩΣΗ ΑΤΣΙΠ. ΠΡΙΝΕ
ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
2-3
12:00 μμ,
Γερανίου
ΓΕΡΑΚΙΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
1-5